Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 58 od 20.04.2020.)


  • ANEKS POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2020)
  • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 53-3259/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2020)
  • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MERAMA ZA VREME VANREDNOG STANJA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex