Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 58 od 16.08.2019.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JUL 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • IZMENE I DOPUNE STATUTA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • NAREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O PREDUZIMANJU MERA ZA SPREČAVANJE UNOŠENJA, POJAVE, OTKRIVANJA, ŠIRENJA, SUZBIJANJA I ISKORENJIVANJA ZARAZNE BOLESTI AFRIČKE KUGE SVINJA (PESTIS SUUM AFRICANA) U REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA NACIONALNOG PARKA "KOPAONIK'" NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO-PUTA E-75 SUBOTICA – BEOGRAD (BATAJNICA) NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NIŠ – GRANICA BUGARSKE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU CENA ZA LABORATORIJSKE ZDRAVSTVENE USLUGE NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • PRAVILNIK O ISTRAŽIVANJU NESREĆA I NEZGODA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • PRAVILNIK O OBRAZOVANJU I NAČINU RADA ORGANA VEŠTAČENJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • PRAVILNIK O REDU VOŽNJE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJA ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA KATASTRA KONTAMINIRANIH LOKACIJA, VRSTI, SADRŽINI, OBRASCIMA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I ZAHTEVIMA ZA ŽIČARE ZA TRANSPORT LICA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE PRAVNO LICE MORA DA ISPUNJAVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA MONITORINGA ZEMLJIŠTA, KAO I DOKUMENTACIJI KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA MONITORING ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • PRAVILNIK O VREDNOSTI DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 18353/12, MILOSAVLJEVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 34630/11, ZAJKESKOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0248/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0367/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-46-00-0041/2018-08 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-46-00-0343/2017-08 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-46-00-0371/2018-08 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O OBRAZOVANJU I NAČINU RADA ORGANA VEŠTAČENJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • REŠENJE O ODOBRAVANJU OTVARANJA PUTNOG PRELAZA SA OGRANIČENIM ROKOM FUNKCIONISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 432-1/19 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 432-2/19 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 483-1/19 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 483-2/19 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U DEMOKRATSKOJ REPUBLICI KONGO ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ANGOLI ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI BOCVANI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PRETORIJI ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI BOCVANI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PRETORIJI ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI SEJŠELI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U ADIS ABEBI ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI SEJŠELI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U ADIS ABEBI ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex