Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 58 od 15.06.2017.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KONTROLI BANKARSKE GRUPE NA KONSOLIDOVANOJ OSNOVI ("Sl. glasnik RS", br. 58/2017)
  • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA NA LOKALITETU RUDNIKA "ČUKARU PEKI" U OPŠTINI BOR NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 58/2017)
  • ODLUKA O PREDLOGU KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2017)
  • ODLUKA O STOPI I NAČINU ODRŽAVANJA ZAŠTITNOG SLOJA KAPITALA ZA STRUKTURNI SISTEMSKI RIZIK ("Sl. glasnik RS", br. 58/2017)
  • ODLUKA O STOPI KONTRACIKLIČNOG ZAŠTITNOG SLOJA KAPITALA ZA REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 58/2017)
  • PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI, NAČINU VOĐENJA ZAPISNIKA STRUČNOG PREGLEDA ŽIČARA I SPISKU DOKUMENATA O USKLAĐENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 58/2017)
  • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA PROIZVODNJU SADNOG MATERIJALA I SERTIFIKACIJU I KLONSKU SELEKCIJU VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2017)
  • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATAKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-1/17 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2017)
  • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATAKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-2/17 ("Sl. glasnik RS", br. 58/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex