Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 57/2023 od 11.07.2023.)

 • AKCIONI PLAN ZA PERIOD OD 2023. DO 2025. GODINE ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE ZA PERIOD OD 2021. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2023)
 • AKCIONI PLAN ZA PERIOD OD 2023. DO 2025. GODINE ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA MLADE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2023. DO 2030. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2023)
 • ODLUKA O DOPUNI METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2023)
 • ODLUKA O DOPUNI METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2023)
 • ODLUKA O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O BEZBEDNOSNOJ SITUACIJI U REPUBLICI SRBIJI NASTALOJ NAKON MASOVNIH UBISTAVA U OŠ "VLADISLAV RIBNIKAR" U BEOGRADU I NA PODRUČJU SMEDEREVA I MLADENOVCA – U MALOM ORAŠJU I DUBONI ("Sl. glasnik RS", br. 57/2023)
 • ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2023)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 57/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 400-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 57/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 403-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 57/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 404-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 57/2023)
 • STATUT REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2023)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O NADZORU PROGRAMA KOMERCIJALNIH PRUŽALACA MEDIJSKIH USLUGA ZA PERIOD OD OKTOBRA 2022. GODINE DO KRAJA MARTA 2023. GODINE SA POSEBNIM OSVRTOM NA IZVEŠTAVANJE O SLUČAJEVIMA NASILJA U TELEVIZIJSKIM PROGRAMIMA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ANKETNOG ODBORA RADI UTVRĐIVANJA ČINJENICA I OKOLNOSTI KOJE SU DOVELE DO MASOVNIH UBISTAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI "VLADISLAV RIBNIKAR" I NA TERITORIJI SMEDEREVA I MLADENOVCA – U MALOM ORAŠJU I DUBONI, UTVRĐIVANJA PROPUSTA U VRŠENJU NADLEŽNOSTI I PREDUZIMANJU ODGOVARAJUĆIH RADNJI, UTVRĐIVANJA ODGOVORNOSTI NADLEŽNIH LICA I PREDLAGANJA MERA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2023)