Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 57/2022 od 12.05.2022.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA APRIL 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I UGT RENEWABLES ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRIVREMENOM OGRANIČENJU IZVOZA OSNOVNIH POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENIH PROIZVODA BITNIH ZA STANOVNIŠTVO ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • ODLUKA O OSNIVANJU TOPLIČKE AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-199/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OGRANIČENJIMA I ZABRANAMA PROIZVODNJE, STAVLJANJA U PROMET I KORIŠĆENJA HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O VRSTAMA FISKALNIH RAČUNA, TIPOVIMA TRANSAKCIJA, NAČINIMA PLAĆANJA, POZIVANJU NA BROJ DRUGOG DOKUMENTA I POJEDINOSTIMA OSTALIH ELEMENATA FISKALNOG RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD", VLASOTINCE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI CENTAR – VOŽDOVAC" ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTNIČKIM PRISTANIŠTEM I MARINOM "APATIN", APATIN ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA ZVEZDARA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SPECIJALNE BOLNICE ZA CEREBRALNU PARALIZU I RAZVOJNU NEUROLOGIJU, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA ZVEZDARA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA SPECIJALNE BOLNICE ZA CEREBRALNU PARALIZU I RAZVOJNU NEUROLOGIJU, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI MERILA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O PODSTICAJIMA INVESTITORU DA U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO ("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)