Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 57 od 29.06.2015.)


 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE UVOZNIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG REGISTRA RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "BEOGRADSKE ELEKTRANE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP " KOVIN–GAS", KOVIN ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "GAS – FEROMONT", STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "SOMBOR–GAS", SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE DP "DRUGI OKTOBAR", VRŠAC ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE STATUSA PREDUZEĆA IZ HEMIJSKOG KOMPLEKSA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O MINIMALNOJ VREDNOSTI PLATNIH TRANSAKCIJA KOJE SE MORAJU IZVRŠAVATI U BITNOM PLATNOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O SADRŽINI, ROKOVIMA I NAČINU DOSTAVLJANJA PODATAKA KOJE PRUŽAOCI PLATNIH USLUGA DOSTAVLJAJU NARODNOJ BANCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "JUGOROSGAZ" AD, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O LISTAMA ŠTETNIH ORGANIZAMA I LISTAMA BILJA, BILJNIH PROIZVODA I PROPISANIH OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU LICA ZA UPRAVLJANJE ČAMCEM, PLOVEĆIM TELOM ILI PLUTAJUĆIM OBJEKTOM, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA, KAO I OBRASCIMA, SADRŽINI, NAČINU IZDAVANJA I TRAJANJA DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • PRAVILNIK O MESTIMA I BLIŽIM USLOVIMA POD KOJIMA MOŽE DA SE USIDRI BROD RADI OTKLANJANJA NEDOSTATAKA I ISKLJUČENJA IZ SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU, NAČINU I VISINI TROŠKOVA POLAGANJA ISPITA ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA POSTREGISTRACIONE KONTROLE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA ZAPOSLENIH U KOMUNALNO-STAMBENOJ DELATNOSTI SRBIJE NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex