Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 56/2023 od 10.07.2023.)

  • ODLUKA DIREKTORA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2023)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "JEDINSTVO", BOJNIK ("Sl. glasnik RS", br. 56/2023)
  • PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU, OBUCI, ISPITIMA I PROGRAMIMA KAO I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA PRIPRAVNIČKU OBUKU I STRUČNI ISPIT U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA I SADRŽAJ I VOĐENJE EVIDENCIJA O STRUČNIM ISPITIMA I STRUČNOM USAVRŠAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2023)