Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 56/2021 od 04.06.2021.)


 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA OPORAVAK I RAZVOJ TURIZMA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA REALIZACIJU PROJEKTA EKSPLOATACIJE I PRERADE MINERALA JADARITA "JADAR" NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • ODLUKA O OTVARANJU KANCELARIJE U VALETI AMBASADE REPUBLIKE SRBIJE U RIMU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • ODLUKA O PONOVNOM OTVARANJU AMBASADE REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ČILE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • ODLUKA O VISINI CENA USLUGA KOJE PRUŽA JAVNO PREDUZEĆE ZA SKLONIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • ODLUKA VLADE 05 BROJ 11-5207/2021-1 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • PRAVILNIK O BRODARSKIM KNJIŽICAMA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O BRISANJE POLITIČKE STRANKE IZ REGISTRA POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PREDLOG PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU AD AERODROM "NIKOLA TESLA" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UKIDANJU PODRUČNE ORGANIZACIONE JEDINICE TERMINALNE KONTROLE LETENJA "KRALJEVO" – AERODROMSKA KONTROLA LETENJA PONIKVE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA PANČEVA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA DONGGUANA, NARODNA REPUBLIKA KINA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA KONTROLE LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA D.O.O. BEOGRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SIBNICA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "MLADOST" ALEKSINAC ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA LIKOVNIH UMETNOSTI UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA MUZEJA NAIVNE UMETNOSTI U JAGODINI ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "MLADOST" ALEKSINAC ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA LIKOVNIH UMETNOSTI UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 339-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 339-3/21 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 339-4/21 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 339-5/21 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 338-10/21 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 338-11/21 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 338-12/21 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 338-13/21 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 338-14/21 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 338-3/21 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 338-4/21 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 338-5/21 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 338-6/21 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 338-7/21 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 338-8/21 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 338-9/21 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5298/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5308/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U MAJU 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2020/2080 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2020/2179 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2021/170 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2021/530 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2021/531 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2021/532 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)
 • UREDBA O USLOVIMA ZA FORMIRANJE, PROSTORNI RAZMEŠTAJ, KORIŠĆENJE I OBNAVLJANJE RATNIH MATERIJALNIH REZERVI ZA PROIZVODNJU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 56/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex