Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 56 od 26.06.2015.)


 • NAREDBA O MERAMA ZA OČUVANJE I ZAŠTITU RIBLJEG FONDA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "LOZNICA-GAS" D.O.O. LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "TOPLANA - ŠABAC", ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, SIGAS D.O.O. POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O REGULISANOJ CENI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SNABDEVANJE DOMAĆINSTAVA I MALIH KUPACA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE STATUSA PREDUZEĆA IZ HEMIJSKOG KOMPLEKSA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PROPISA KOJIM ĆE SE UREDITI NAČIN REGULISANJA DOSPELIH NEIZMIRENIH OBAVEZA DRUŠTVENIH PREDUZEĆA PO IZVRŠNIM PRESUDAMA ZA POTRAŽIVANJA IZ RADNIH ODNOSA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA DAVANJE PREDLOGA O OBAVEZNIM KOMPONENTAMA U OKVIRU SOCIJALNOG PROGRAMA, KOJE ĆE VLADA ZAHTEVATI PRILIKOM PRIVATIZACIJE PREDUZEĆA ZA TELEKOMUNIKACIJE "TELEKOM SRBIJA" AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA VOĐENJE PREGOVORA SA POTENCIJALNIM STRATEŠKIM PARTNERIMA ZA PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PRERADU ČELIKA "ŽELEZARA SMEDEREVO" D.O.O. SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • ODLUKA O REGULISANOJ CENI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SNABDEVANJE DOMAĆINSTAVA I MALIH KUPACA, "EPS SNABDEVANJE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • ODLUKA O VISINI TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LOVOČUVARSKOJ SLUŽBI ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RASPOLAGANJU NEPOKRETNOSTIMA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA GODIŠNJE DOZVOLE ZA PRIVREDNI RIBOLOV ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-00089/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA VRANJA, REPUBLIKA SRBIJA I STANICE BRJUHOVETSKAJE - BRJUHOVETSKOG REONA KRASNODARSKOG KRAJA, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • REŠENJE O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, BROJ 401-1199/2015-001 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • REŠENJE O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, BROJ 401-1202/2015-001 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "TITELSKI BREG", TITEL ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6961/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7018/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7054/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7060/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE ULICE U ŠAPCU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE U LAJKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • UREDBA O ODREĐIVANJU RIZIKA KOJI SE MOGU OSIGURATI, ODNOSNO REOSIGURATI KOD STRANOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE, ODNOSNO REOSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • UREDBA O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA PEPEO, KAO GRAĐEVINSKI MATERIJAL NAMENJEN ZA UPOTREBU U IZGRADNJI, REKONSTRUKCIJI, SANACIJI I ODRŽAVANJU INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA JAVNE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU SPROVOĐENJA PRODAJE KAPITALA VELIKIH SUBJEKATA PRIVATIZACIJE METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex