Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 55 od 14.04.2020.)


  • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA MART 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2020)
  • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 55/2020)
  • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OGRANIČENJU VISINE CENA I MARŽI OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA I ZAŠTITNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 55/2020)
  • ODLUKA O ZABRANI IZVOZA LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2020)
  • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR O DOPUNAMA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2020)
  • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR O DOPUNAMA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2020)
  • UREDBA O ISPRAVAMA KOJE MORAJU DA PRATE ROBU U PREVOZU ZA VREME VANREDNOG STANJA NASTALOG USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2020)
  • UREDBA O MERAMA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ZA VREME VANREDNOG STANJA NASTALOG USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex