Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 55 od 02.06.2017.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • ODLUKA O IMENOVANJU SAVETNIKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ŠEFA KABINETA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • ODLUKA O SADRŽAJU, ROKOVIMA I NAČINU DOSTAVLJANJA IZVEŠTAJA O PROCENAMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJE SU PREDMET HIPOTEKE I KREDITIMA OBEZBEĐENIM HIPOTEKOM ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE SKLADIŠTENJA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE U SKLADIŠTIMA U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-314/2015, SA IZDVOJENIM MIŠLJENJEM SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPISA ČINJENICE DRŽAVLJANSTVA U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH, OBRASCIMA ZA VOĐENJE EVIDENCIJA O REŠENJIMA O STICANJU I PRESTANKU DRŽAVLJANSTVA I OBRASCU UVERENJA O DRŽAVLJANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • PRAVILNIK O IZNOSU OBAVEZNE ČLANARINE KOJU AKREDITOVANO PROFESIONALNO UDRUŽENJE PROCENITELJA NAPLAĆUJE SVOJIM ČLANOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • PRAVILNIK O KONTINUIRANOM PROFESIONALNOM USAVRŠAVANJU LICENCIRANIH PROCENITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • PRAVILNIK O NAČINU PRILAGOĐAVANJA SADRŽAJA I/ILI FORMATA UDŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • PRAVILNIK O OPŠTIM STANDARDIMA POSTIGNUĆA ZA PREDMET SRPSKI KAO NEMATERNJI JEZIK ZA KRAJ PRVOG I DRUGOG CIKLUSA OBAVEZNOG OBRAZOVANJA, OPŠTEG SREDNJEG OBRAZOVANJA I OSNOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PROGRAMA STRUČNE OBUKE, KAO I NAČINU NA KOJI ORGANIZATOR SPROVOĐENJA PROGRAMA STRUČNE OBUKE ZA LICENCIRANE PROCENITELJE DOKAZUJE DA ISPUNJAVA USLOVE ZA SPROVOĐENJE STRUČNE OBUKE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PROGRAMA I NAČINU POLAGANJA I OCENJIVANJA ISPITA ZA STICANJE ZVANJA LICENCIRANI PROCENITELJ ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNO STAMBENOG PREDUZEĆA "KOMSTAN", TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE PARAĆIN U PARAĆINU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KORIŠĆENJE I UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTOROM "POSLOVNI CENTAR PARAĆIN" U PARAĆINU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA "TRSTENIK" ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NEREPREZENTATIVNOSTI SINDIKALNE ORGANIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex