Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.



Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 54 od 10.04.2020.)


 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OTVARANJU PRIVREMENOG OBJEKTA ZA SMEŠTAJ I LEČENJE LICA OBOLELIH OD ZARAZNE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 – "BEOGRADSKI SAJAM" ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020)
 • ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA OSNOVNIH PROIZVODA BITNIH ZA STANOVNIŠTVO ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-2921/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-3080/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020)
 • UREDBA O FISKALNIM POGODNOSTIMA I DIREKTNIM DAVANJIMA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM SEKTORU I NOVČANOJ POMOĆI GRAĐANIMA U CILJU UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH POSLEDICA NASTALIH USLED BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020)
 • UREDBA O ORGANIZOVANJU RADA USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA SMEŠTAJ KORISNIKA I ORGANIZACIJA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA PRUŽANJE USLUGE DOMSKOG SMEŠTAJA ZA VREME VANREDNOG STANJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020)
 • UREDBA O POMERANJU ROKA ZA PODNOŠENJE TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA VREME VANREDNOG STANJA NASTALOG USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020)
 • UREDBA O POSTUPKU ZA IZDAVANJE DUŽNIČKIH HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020)
 • UREDBA O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI RADI OTKLANJANJA OZBILJNOG POREMEĆAJA U PRIVREDI PROUZROKOVANOG EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020)
 • UREDBA O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI RADI OTKLANJANJA ŠTETNIH POSLEDICA PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI I OBRTNA SREDSTVA U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA 2 H 400 KV BAJINA BAŠTA – OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex