Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 54 od 13.07.2018.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JUN 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • IZMENE I DOPUNE JAVNOBELEŽNIČKOG POSLOVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • IZMENE I DOPUNE STATUTA JAVNE MEDIJSKE USTANOVE RADIO-TELEVIZIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI NAKNADA ZA STANDARDE, SRODNE DOKUMENTE I DRUGE PUBLIKACIJE, KAO I O VISINI NAKNADA ZA USLUGE KOJE VRŠI INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE U OBAVLJANJU POSLOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA STRATEGIJE REFORME JAVNE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O KONTROLI BANKARSKE GRUPE NA KONSOLIDOVANOJ OSNOVI ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU FONDA ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-61/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-86/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0165/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-01039/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0432/14-11 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0626/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RASPOREDA I KORIŠĆENJA SREDSTAVA OD DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "KROV 2018" ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ULAGANJE KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SKI CENTAR BREZOVICA" ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-UKRAJINSKE KOMISIJE ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA "DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA JAVNI NADZOR NAD OBAVLJANJEM REVIZIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA INSTITUTA ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI "BANJICA" ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANA VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU VAŽENJA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PROŠIRENJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE "SUBOTICA" U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IZDAVANJE POTVRDE NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE PRAVO NA ISPLATU DOSPELIH OBAVEZA PREMA DEPONENTIMA DAFIMENT BANKE A.D. BEOGRAD, U LIKVIDACIJI I GRAĐANIMA KOJI SU DEVIZNA SREDSTVA POLOŽILI NA OSNOVU UGOVORA O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI SA JUGOSKANDIKOM D.D. BEOGRAD KOD BANKE PRIVATNE PRIVREDE CRNE GORE D.D. PODGORICA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00188/2012-22 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00311/2012-22 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00465/2013-22 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01760/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01773/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01800/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA "DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA ZA JAVNI NADZOR NAD OBAVLJANJEM REVIZIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA BEOGRADSKE POSLOVNE ŠKOLE – VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 370-1/18 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 370-2/18 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 370-3/18 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O UPIS U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6786/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6787/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6788/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6789/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6792/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 33 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O NAČINU I USLOVIMA OSTVARIVANJA PRAVA NA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE I NA NAKNADU ZBOG PRESTANKA ZAPOSLENJA SUPRUŽNIKA OFICIRA, ODNOSNO PODOFICIRA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • UREDBA O NOMINALNIM IZNOSIMA I NAČINU USKLAĐIVANJA CENZUSA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK I VISINI I NAČINU USKLAĐIVANJA IZNOSA DEČIJEG DODATKA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • ZAKLJUČAK O IMENOVANJU SAVETNIKA IZVRŠNOG DIREKTORA KONSTITUENCE ŠVAJCARSKE U GRUPACIJI SVETSKE BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 32 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex