Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 54 od 31.05.2017.)


 • ODLUKA O IMENOVANJU GENERALNOG SEKRETARA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-63/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPRAVI U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KVALITETU HRANE ZA ŽIVOTINJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • PRAVILNIK O KRIMINALISTIČKO-FORENZIČKOJ REGISTRACIJI, UZIMANJU DRUGIH UZORAKA I KRIMINALISTIČKO-FORENZIČKIM VEŠTAČENJIMA I ANALIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • PRAVILNIK O NAČINU ODUZIMANJA I VRAĆANJA ZADRŽANOG SLUŽBENOG ORUŽJA I MUNICIJE, SLUŽBENE ZNAČKE I SLUŽBENE LEGITIMACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA U TOKU PRITUŽBENOG POSTUPKA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • PRAVILNIK O POSTUPANJU U PRUŽANJU PSIHOLOŠKE POMOĆI ZAPOSLENIMA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA BEZBEDNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJA STANICA ZA SNABDEVANJE GORIVOM PREVOZNIH SREDSTAVA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU, MANJIH PLOVILA, MANJIH PRIVREDNIH I SPORTSKIH VAZDUHOPLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • PRAVILNIK O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE PODATAKA I DOKUMENTACIJE OSNOVNIH GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA KOJA SE KAO POSLOVI OD JAVNOG INTERESA FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE, KAO I ZA KORIŠĆENJE PODATAKA I DOKUMENTACIJE GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA KOJI SU POSTALI JAVNA SVOJINA–DRŽAVNA SVOJINA PO OSNOVU KONCESIONIH UGOVORA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • PRAVILNIK O VRSTI, OBIMU I DINAMICI AKTIVNOSTI TEKUĆEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZGRADA I NAČINU SAČINJAVANJA PROGRAMA ODRŽAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA STAVLJANJE U PROMET FISKALNE KASE HCP EPSON TM-T260F ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POLET", PLANDIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 277-10/17 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 277-11/17 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 277-12/17 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 277-13/17 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 277-14/17 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 277-15/17 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 277-16/17 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 277-17/17 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 277-18/17 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 277-19/17 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 277-2/17 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 277-20/17 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 277-3/17 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 277-4/17 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 277-5/17 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 277-6/17 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 277-7/17 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 277-8/17 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 277-9/17 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4907/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5020/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5022/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5023/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5024/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5069/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5094/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4897/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4898/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4899/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4901/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4919/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4920/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4921/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4922/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4924/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex