Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 54 od 22.06.2015.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE PROBLEMA MEŠOVITIH MIGRACIONIH TOKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015)
 • ODLUKA O UČEŠĆU PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015)
 • ODLUKA O UKIDANJU VIZA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPOTREBE VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KUĆE PORODICE POPOVIĆ–PREDIĆ U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE KOVAČICA, AP VOJVODINA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE KARANSEBEŠ, KARAŠ – SEVERINSKA ŽUPANIJA, RUMUNIJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KANCELARIJE AMBASADE REPUBLIKE KAZAHSTAN U BUDIMPEŠTI, SA SEDIŠTEM U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PROŠIRENJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE "ŠABAC" U ŠAPCU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015)
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI OPREME I ZAŠTITNIH SISTEMA NAMENJENIH ZA UPOTREBU U POTENCIJALNO EKSPLOZIVNIM ATMOSFERAMA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015)
 • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MINISTARSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015)
 • ZAKON O ODBRANI OD GRADA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015)
 • ZAKON O ZAPALJIVIM I GORIVIM TEČNOSTIMA I ZAPALJIVIM GASOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex