Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 53/2024 od 17.06.2024.)


 • ODLUKA PREDSEDNIKA VLADE BROJ 119-00-58/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • ODLUKA PREDSEDNIKA VLADE BROJ 119-00-59/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • ODLUKA PREDSEDNIKA VLADE BROJ 119-00-60/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • ODLUKA PREDSEDNIKA VLADE BROJ 119-00-61/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • ODLUKA PREDSEDNIKA VLADE BROJ 119-00-62/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • ODLUKA PREDSEDNIKA VLADE BROJ 119-00-63/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBRAZOVANJU I NAČINU RADA ORGANA VEŠTAČENJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O METODOLOGIJI ZA IZRADU NACIONALNOG I LOKALNOG REGISTRA IZVORA ZAGAĐIVANJA, KAO I METODOLOGIJI ZA VRSTE, NAČINE I ROKOVE PRIKUPLJANJA PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PONOVNU UPOTREBU, RECIKLAŽU I KORIŠĆENJE ODREĐENIH VRSTA OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBRAZOVANJU I NAČINU RADA ORGANA VEŠTAČENJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA AGENCIJE ZA KVALIFIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE AZERBEJDŽAN ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ORGANIZACIJU TREĆEG MEĐUNARODNOG SAJMA VINA "VINSKA VIZIJA OTVORENI BALKAN" ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA KOMISIJE ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA IZGRADNJU, UČEŠĆE U KUPOVINI, ODNOSNO KUPOVINU PORODIČNO-STAMBENE ZGRADE ILI STANA PO OSNOVU ROĐENJA DETETA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANA ODBORA ZA ORGANIZACIJU NASTUPA REPUBLIKE SRBIJE NA 66. MEĐUNARODNOM SAJMU TEHNIKE I TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU TURIZMA I OMLADINE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE AZERBEJDŽAN ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA AGENCIJE ZA KVALIFIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ORGANIZACIJU TREĆEG MEĐUNARODNOG SAJMA VINA "VINSKA VIZIJA OTVORENI BALKAN" ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA KOMISIJE ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA IZGRADNJU, UČEŠĆE U KUPOVINI, ODNOSNO KUPOVINU PORODIČNO-STAMBENE ZGRADE ILI STANA PO OSNOVU ROĐENJA DETETA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANA ODBORA ZA ORGANIZACIJU NASTUPA REPUBLIKE SRBIJE NA 66. MEĐUNARODNOM SAJMU TEHNIKE I TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)
 • ODLUKA O IMENOVANJU SAVETNIKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2024)