Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 53 od 24.07.2019.)


  • KODEKS PONAŠANJA UČESNIKA U LOBIRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 53/2019)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA REZERVISANIH POŠTANSKIH USLUGA U UNUTRAŠNJEM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 53/2019)
  • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU IZBORA, PROGRAMA RADA LEKTORA SRPSKOG JEZIKA NA STRANIM VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA ANGAŽOVANJE LEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2019)
  • PRAVILNIK O DELATNOSTIMA I POSLOVIMA KOJI SU NESPOJIVI SA OBAVLJANJEM SLUŽBENE DUŽNOSTI CARINSKOG SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2019)
  • PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI OBRAZACA ZAHTEVA, IZVEŠTAJA, OBAVEŠTENJA I EVIDENCIJE I NAČINU VOĐENJA REGISTARA I POSEBNE EVIDENCIJE U POSTUPKU LOBIRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2019)
  • PRAVILNIK O LICENCAMA ZA PREVOZ U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 53/2019)
  • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU NOŠENJA ORUŽJA I MUNICIJE CARINSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex