Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 52/2024 od 14.06.2024.)


 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA STARENJE I MEĐUGENERACIJSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZADRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA MINISTARSTVA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA JAVNU I KULTURNU DIPLOMATIJU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA JAVNU I KULTURNU DIPLOMATIJU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE TIVAT, CRNA GORA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5302/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5303/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5169/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5197/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5211/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA MIONICA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA MIONICA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA PARAĆIN ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA PARAĆIN ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 419-2/24 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 419-3/24 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 419-4/24 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 419-5/24 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 419-6/24 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 419-7/24 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 419-8/24 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 419-9/24 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 419-10/24 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 419-11/24 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 419-12/24 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 419-13/24 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 419-14/24 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 419-15/24 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 419-16/24 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 419-17/24 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 419-18/24 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 419-19/24 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1357/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-69/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-83/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-84/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-95/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-98/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-170/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-200/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-208/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-212/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-267/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-333/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVLJANJU RIZICIMA KOJI NASTAJU PO OSNOVU AKTIVNOSTI KOJE JE BANKA POVERILA TREĆIM LICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIJAVLJIVANJU DOGAĐAJA U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2024)