Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 52/2023 od 23.06.2023.)

 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE OŠTEĆENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA U SVOJINI GRAĐANA USLED DEJSTVA POPLAVA U MAJU I JUNU 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE UNAPREĐENJU RAZVOJA IZRAZITO NEDOVOLJNO RAZVIJENIH OPŠTINA (JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE IZ ČETVRTE GRUPE) ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O RADNOM VREMENU, ODMORIMA I ODSUSTVIMA PROFESIONALNIH VOJNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE "VRAŽJI KAMEN – PROSEČNIKˮ ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE "DUBOČKA PEĆINA – GAURA MARE" ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-5514/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-5527/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5395/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5396/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5397/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5398/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5399/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5439/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5440/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5441/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5443/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5444/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5445/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" SA P.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PARK PRIRODE "MOKRA GORA", MOKRA GORA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM DOKAZ KONCEPTA FONDA ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5586/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5589/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5590/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5599/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5322/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5374/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5369/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5370/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5371/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5372/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5376/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5533/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 131-5271/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ARHIVA KOSOVA I METOHIJE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ZA ŽIVOTINJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNI I IZMENAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM PRAVILIMA ZA STATUTARNU SERTIFIKACIJU BRODOVA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA TURIZMA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI OBAVLJAJU PROMET DUVANSKIH PROIZVODA PO POSEBNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-779/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-780/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-781/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-782/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-783/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-784/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-785/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-786/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-787/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-788/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-789/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-790/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-791/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-792/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-793/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-794/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-795/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-796/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-797/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-798/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-799/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-800/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-801/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-802/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-803/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA, BROJ 119-05-804/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-805/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-806/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-807/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-808/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-809/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-810/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-811/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-812/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-813/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU GLAVNOG JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • JEDINSTVENA TARIFA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POSEBNU NAKNADU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, EL FARO D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)