Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 52 od 07.04.2020.)


  • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA EKONOMSKIH MERA ZA SMANJIVANJE NEGATIVNIH EFEKATA PROUZROKOVANIH PANDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19 I PODRŠKU PRIVREDI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2020)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2020)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA ZA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2020)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2020)
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3032/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2020)
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3037/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2020)
  • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2020)
  • UREDBA O IZMENI UREDBE O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2020)
  • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 53-3041/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 52/2020)
  • UREDBA O DODATNOM ZADUŽIVANJU ZA VREME VANREDNOG STANJA NASTALOG USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 UZIMANJEM KREDITA, EMITOVANJEM DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU I DAVANJEM GARANCIJA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex