Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 52 od 22.07.2019.)


 • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA TRANSPORT NAORUŽANJA I VOJNE OPREME KOJI NISU OPASAN TERET ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA ORGANIZOVANOG PREVOZA DECE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU SPROVOĐENJA REVIZIJE I PROVERE I SASTAVU STRUČNOG TIMA ZA SPROVOĐENJE REVIZIJE I PROVERE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U CRNOJ GORI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U IRSKOJ, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U LONDONU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KNEŽEVINI MONAKO, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PARIZU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI HOLANDIJI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI BUGARSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U SAVEZNOJ REPUBLICI NEMAČKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U ŠVAJCARSKOJ KONFEDERACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U IRSKOJ, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U LONDONU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KNEŽEVINI MONAKO, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PARIZU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019)
 • ZAKON O ROBNIM BERZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019)
 • ZAKON O TRGOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O REGULISANJU JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU NEISPLAĆENE DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA POLOŽENE KOD BANAKA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I NJIHOVIM FILIJALAMA NA TERITORIJAMA BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex