Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 51/2024 od 13.06.2024.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA MAJ 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 51/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 51/2024)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 37478/16 A I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2024)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI I MERA ZA RAST BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2024)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5403/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DIREKTORA BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNE AGENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2024)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA I RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA USTAVNOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNE AGENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 427-1/24 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 427-2/24 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 427-3/24 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 434-1/24 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 434-2/24 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 434-3/24 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2024)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR TRGOVACA NA VELIKO DUVANSKIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2024)
 • STRUČNO UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE UPISA U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER I DOKTORSKIH STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ZA ŠKOLSKU 2024/2025. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2024)
 • STRUČNO UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE UPISA U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH I INTEGRISANIH STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ZA ŠKOLSKU 2024/2025. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2024)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 06-5279/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2024)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U SOLOMONOVIM OSTRVIMA, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U KANBERI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2024)