Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 51/2022 od 29.04.2022.)


 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA NA MALO PREKO ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA TURISTIČKOG PROMETA DOMAĆIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR UMETNOST I HUMANIZAM (HUMANISTIČKE NAUKE) ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU ZAJEDNIČKE GRUPE ZA UNAPREĐENJE USLOVA POSLOVANJA I PRIVLAČENJA NOVIH INVESTICIJA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3511/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3512/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3513/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KANCELARIJE AMBASADE REPUBLIKE JERMENIJE U PRAGU, SA SEDIŠTEM U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE", BEOGRAD ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI "DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE" D.O.O. BEOGRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I TEHNIČKO-EKSPLOATACIONIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI TERETNO VOZILO ILI SKUP VOZILA KOJIM SE OBAVLJA PREVOZ TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU I OBRASCIMA POTVRDA O ISPUNJAVANJU OVIH USLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽINI I OBRASCU SERTIFIKATA O SPECIJALISTIČKOM ZNANJU IZ OBLASTI ADN I REGISTRU IZDATIH SERTIFIKATA O SPECIJALISTIČKOM ZNANJU IZ OBLASTI ADN ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • PRAVILNIK O PROCENTU ODRŽAVANJA POLAZAKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU U MEĐUMESNOM I MEĐUNARODNOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • PRAVILNIK O ROKOVIMA, OBIMU I NAČINU SPROVOĐENJA ENERGETSKOG PREGLEDA U SISTEMU ENERGETSKOG MENADŽMENTA, KAO I SADRŽAJU I NAČINU DOSTAVLJANJA IZVODA IZ IZVEŠTAJA O SPROVEDENOM ENERGETSKOM PREGLEDU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • PRAVILNIK O OBUCI I ISPITU ZA ENERGETSKOG SAVETNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • PRAVILNIK O KLINIČKOM ISPITIVANJU LEKOVA U HUMANOJ MEDICINI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • ODLUKE O SVRSTAVANJU ROBE KOJE JE DONEO KOMITET ZA HARMONIZOVANI SISTEM SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE NA 68. ZASEDANJU SEPTEMBRA 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NEGOTINSKOG VINOGORJA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BRZE SAOBRAĆAJNICE IB REDA OSTRUŽNICA–OBRENOVAC NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 224-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 224-3/22 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 224-4/22 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 225-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 225-3/22 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 225-4/22 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 225-5/22 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 225-6/22 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 225-7/22 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 225-8/22 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 225-9/22 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 225-10/22 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 225-11/22 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 225-12/22 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 225-13/22 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 225-14/22 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 225-15/22 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 225-16/22 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 225-17/22 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 225-18/22 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 225-19/22 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 225-20/22 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 225-21/22 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • UPUTSTVO ZA UTVRĐIVANJE REFERENTNE I DISKONTNE KAMATNE STOPE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMENAMA I DOPUNAMA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TREFF TABAKO D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANJE "BRESTOVAC–BOJNIK–DOLJEVAC" U BOJNIKU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)