Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 50/2024 od 07.06.2024.)


 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI HOLANDIJI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U ŠVAJCARSKOJ KONFEDERACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI KIPAR ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U UJEDINJENOM KRALJEVSTVU VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • UREDBA O NAKNADI ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA MEĐUNARODNOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU U OKVIRU AŽURIRANOG GMTN PROGRAMA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH, OSNOVNIH AKADEMSKIH I INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2024/2025. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA AKADEMIJE I VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2024/2025. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2024/2025. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • ODLUKU O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA AKADEMIJE I VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2024/2025. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2024/2025. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU ZAJEDNIČKOG UPRAVLJAČKOG TELA ZA IZGRADNJU MEMORIJALNIH CENTARA POSVEĆENIH JASENOVAČKIM ŽRTVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O FORMIRANJU ZAJEDNIČKOG ODBORA ZA REALIZACIJU ODLUKA UPRAVLJAČKOG TELA ZA IZGRADNJU MEMORIJALNIH CENTARA POSVEĆENIH JASENOVAČKIM ŽRTVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • ODLUKU O IZMENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU CENTRA ZA VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO U ČAČKU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4942/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4926/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE 05 BROJ 661-4944/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4939/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4938/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4936/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4935/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4933/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4934/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4931/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4930/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ661-4929/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4937/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5044/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5046/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5045/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5043/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5049/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-5052/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O USKLAĐIVANJU PRAVA NA NACIONALNO SPORTSKO PRIZNANJE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UTVRĐIVANJU CENE ANTRACITA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA UŽICA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA BANJA LUKA, REPUBLIKA SRPSKA, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5018/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5020/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5053/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5065/2024-1 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA LAZAREVAC (SA PORODILIŠTEM) ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA LAZAREVAC (SA PORODILIŠTEM) ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE "RADE DRAINAC", PROKUPLJE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE "RADE DRAINAC", PROKUPLJE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE BOR ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE BOR ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠAVANJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00408/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00419/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00422/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00429/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00432/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00433/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00443/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00446/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00453/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00454/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00455/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00464/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00465/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00466/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 398-1/24 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U ZAGREVANI DUVANSKI PROIZVOD ODNOSNO NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 418-1/24 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA I OBRASCU LIČNOG LISTA NOSIOCA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE I OSOBLJA ZAPOSLENOG U JAVNOM TUŽILAŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBJAVLJIVANJA PODATAKA O INTERFEJSIMA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH MREŽA U TERMINALNIM TAČKAMA MREŽE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U MAJU 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • TARIFA NAKNADE ZA DAVANJE NA POSLUGU ORIGINALA I UMNOŽENIH PRIMERAKA AUTORSKIH DELA IZDATIH U ŠTAMPANOJ FORMI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "USLUGA" ODŽACI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2024)