Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 50 od 09.06.2015.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP ELGAS SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • ODLUKA O IZDAVANJU NEKAMATONOSNE I NEPRENOSIVE OBVEZNICE NA POZIV RADI ODRŽAVANJA VREDNOSTI KAPITALA REPUBLIKE SRBIJE U KAPITALU MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, JAVNIM AGENCIJAMA I ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE STATUSA PREDUZEĆA IZ HEMIJSKOG KOMPLEKSA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR O DOPUNAMA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PRELASKU SA ANALOGNOG NA DIGITALNO EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG PROGRAMA I PRISTUPU MULTIPLEKSU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PAKOVANJA, DEKLARISANJA I OBELEŽAVANJA MIRNOG VINA, NEKIH SPECIJALNIH VINA I DRUGIH PROIZVODA U PROIZVODNJI I PROMETU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI NASELJENO MESTO U KOJEM SE OBAVLJA POLAGANJE PRAKTIČNOG ISPITA KANDIDATA ZA VOZAČE I VOĐENJU EVIDENCIJA O MESTIMA KOJA ISPUNJAVAJU PROPISANE USLOVE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • PRAVILNIK O KONAČNOM USKLAĐIVANJU MESEČNOG NOVČANOG PRIMANJA, DODATKA ZA NEGU I NOVAČNE NAKNADE ZA VREME PROFESIONALNE REHABILITACIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA TOV JUNADI, TOV SVINJA, TOV JAGNJADI I TOV JARADI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU CENA REZERVISANIH POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA KRAGUJEVCA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA TORINA, REPUBLIKA ITALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE TUTIN, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA BETUNIJA, DRŽAVA PALESTINA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PARKA PRIRODE "MOKRA GORA" D.O.O. ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" J.P. STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "PROSTOR" SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SOMBORA" SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNIKA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U VOLOSU, REPUBLIKA GRČKA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE UDESA I OZBILJNIH NEZGODA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE, 24 BROJ 119-6335/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE, 24 BROJ 119-6336/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI UPRAVNIKA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE DALEKOVODA NA TERITORIJI OPŠTINA ČOKA, KIKINDA I ADA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE DALEKOVODA NA TERITORIJI OPŠTINE ADA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE RASKRSNICE U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE U PARAĆINU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE TRAFOSTANICE "BANCAREVO" I POSTAVLJANJA PODZEMNOG PRIKLJUČNOG VODA NA TERITORIJI OPŠTINE NIŠKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE TRASE DALEKOVODA NA TERITORIJI OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE I BELA CRKVA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE DEČIJE USTANOVE U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE ULICA U ŠAPCU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)
 • UREDBA O PLANU I KRITERIJUMIMA NABAVKI ZA FORMIRANJE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex