Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 5/2024 od 22.01.2024.)


  • PRAVILNIK O OVERAVANJU MERILA I MERNIH SISTEMA ZA NEPREKIDNO I DINAMIČKO MERENJE KOLIČINE TEČNOSTI KOJE NISU VODA UGRAĐENIH NA VOZILU I NA VOZILU SA CISTERNOM ("Sl. glasnik RS", br. 5/2024)
  • REŠENJE O DODELI MANDATA NARODNIH POSLANIKA NARODNE SKUPŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2024)
  • PRAVILNIK O OVERAVANJU MERILA I MERNIH SISTEMA ZA NEPREKIDNO I DINAMIČKO MERENJE KOLIČINA TEČNOSTI KOJE NISU VODA – UREĐAJA ZA TOČENJE TEČNOG NAFTNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2024)