Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 5/2022 od 14.01.2022.)


  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU I OBJAVLJIVANJU KONAČNOG BROJA GLASAČA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2022)
  • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-596/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 5/2022)
  • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O ODREĐIVANJU GLASAČKIH MESTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA, ZA GLASANJE NA REPUBLIČKOM REFERENDUMU, RASPISANOM ZA 16. JANUAR 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2022)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O ODREĐIVANJU GLASAČKIH MESTA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE, ZA GLASANJE NA REPUBLIČKOM REFERENDUMU, RASPISANOM ZA 16. JANUAR 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2022)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O ODREĐIVANJU GLASAČKIH MESTA NA TERITORIJI GRADA VALJEVA, ZA GLASANJE NA REPUBLIČKOM REFERENDUMU, RASPISANOM ZA 16. JANUAR 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2022)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU GLASAČKIH MESTA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE PALILULA, ZA GLASANJE NA REPUBLIČKOM REFERENDUMU, RASPISANOM ZA 16. JANUAR 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2022)
  • REŠENJE O PROMENI NAZIVA GLASAČKOG MESTA BROJ 32 NA TERITORIJI OPŠTINE PRIBOJ, ZA GLASANJE NA REPUBLIČKOM REFERENDUMU, RASPISANOM ZA 16. JANUAR 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2022)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA IZDAVANJE LICENCI ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2022)