Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 5 od 20.01.2015.)


 • NAREDBA O IZMENAMA NAREDBE O PREDUZIMANJU MERA ZA SPREČAVANJE UNOŠENJA ZARAZNE BOLESTI ŽIVOTINJA TRANSMISIVNIH SPONGIOFORMNIH ENCEFALOPATIJA U REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA C SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • PRAVILNIK O INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI, FORMI I NAČINU OBJAVLJIVANJA GODIŠNJIH, POLUGODIŠNJIH I KVARTALNIH IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJA O IMENOVANJIMA SUDSKIH VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE" D.O.O. BAJINA BAŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "EPS SNABDEVANJE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "HIDROELEKTRANE ĐERDAP" D.O.O. KLADOVO ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "PANONSKE TERMOELEKTRANE – TOPLANE" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "TERMOELEKTRANE NIKOLA TESLA" D.O.O. OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA TERMOELEKTRANE I KOPOVI "KOSTOLAC" D.O.O. KOSTOLAC ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "CENTAR" D.O.O. KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTRODISTRIBUCIJA – BEOGRAD" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTROSRBIJA" D.O.O. KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTROVOJVODINA" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "JUGOISTOK" D.O.O. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ELEKTRIČNE ENERGIJE "EPS OBNOVLJIVI IZVORI" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, PRERADU I TRANSPORT UGLJA RUDARSKI BASEN "KOLUBARA" D.O.O. LAZAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "REZERVAT UVAC", NOVA VAROŠ ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST "PANORAMA" ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE PARKING PROSTORA I PEŠAČKOG PRELAZA U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE DELA AUTOPUTA E-80 NIŠ (PROSEK) – GRANICA SA REPUBLIKOM BUGARSKOM (DIMITROVGRAD), DEONICA 5B. SARLAH – PIROT (ISTOK) ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE ODVODNOG KANALA "ŠEST PUTEVA" NA TERITORIJI OPŠTINE KANJIŽA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE DELA ULICE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE DISTRIBUTIVNOG CEVOVODA NA NEPOKRETNOSTIMA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE JAVNE SAOBRAĆAJNICE I TEHNIČKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U KOMPLEKSU DELA INDUSTRIJSKE ZONE U SMEDEREVU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE JAVNE SAOBRAĆAJNICE U OBRENOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE KANALIZACIONE CRPNE STANICE "ŠKOLSKO DOBRO" I PRATEĆIH JAVNIH SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE TRAFOSTANICE "KALUĐERICA" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE DELA ULICE U LOZNICI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA IZ ČLANA 40A STAV 1. TAČ. 6) DO 8) ZAKONA O AKCIZAMA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ ČLANA 56B STAV 2. TAČKA 1) I STAV 3. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOS IZ ČLANA 13. STAV 3. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA NA DOHODAK GRAĐANA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 9), 12) I 13), ČLANA 15A ST. 2, 4. I 5, ČLANA 18. STAV 1. TAČ. 1), 2), 4), 5), 6) I 7) I ČLANA 21A ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA IZ ČLANA 32. STAV 3, ČLANA 40. STAV 3, ČLANA 45. STAV 1. TAČKA 4) I ČLANA 54. STAV 3. ZAKONA O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex