Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 49 od 08.07.2019.)


 • DOPUNA JAVNOBELEŽNIČKE TARIFE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)
 • PRAVILNIK O BOJI I SASTAVNIM DELOVIMA UNIFORME SLUŽBENIKA OBEZBEĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)
 • PRAVILNIK O ELEMENTIMA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O BEZBEDNOSTI UPRAVLJAČA ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE I ŽELEZNIČKOG PREVOZNIKA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)
 • PRAVILNIK O FONDU ZA SOLIDARNU POMOĆ ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA MEĐUNARODNE POTVRDE (SERTIFIKATA) O BEZBEDNOSTI HRANE KOJA SE IZVOZI, IZGLEDU OBRASCA MEĐUNARODNE POTVRDE, KAO I EVIDENCIJI O IZDATIM POTVRDAMA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU UPRAVLJANJA FARMACEUTSKIM OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)
 • PRAVILNIK O OBRASCU POTVRDE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI (ENG. HEALTH CERTIFICATE) I POTVRDE O SLOBODNOJ PRODAJI (ENG. FREE SALE CERTIFICATE) PREDMETA OPŠTE UPOTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)
 • PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE OVLAŠĆENIH LICA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI AKTA O INDUSTRIJSKOM KOLOSEKU I SADRŽINI AKTA O INDUSTRIJSKOJ ŽELEZNICI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)
 • ZAKON O KOMUNALNOJ MILICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)
 • ZAKON O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA I POSEBNIM POSTUPCIMA RADI REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO-PUTA E-761, DEONICA POJATE–PRELJINA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)
 • ZAKON O NAUCI I ISTRAŽIVANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex