Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 49 od 22.05.2017.)


 • LISTA ODOBRENIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • LISTA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA NA OSNOVU IZDATIH REŠENJA O REGISTRACIJI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA UPUTSTVA O NAČINU IZDAVANJA UVERENJA I OVERAVANJU FAKTURA I DRUGIH ISPRAVA KOJE PRATE ROBU PRI IZVOZU ILI UVOZU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O SEDIŠTU UPRAVE CARINA, OSNIVANJU, POČETKU I PRESTANKU RADA CARINARNICA, CARINSKIH ISPOSTAVA, ODSEKA I REFERATA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • ODLUKA O NACIONALNOM SAVETU ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA PRAĆENJE IZGRADNJE NOVOG MUZEJA "NIKOLA TESLA" U BEOGRADU, SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA KOORDINACIJU RADA I PRAĆENJE DINAMIKE REŠAVANJA IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA ZA DEONICU PRUGE BEOGRAD CENTAR – STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7750/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I USLOVIMA ZA AKREDITACIJU REALIZATORA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA SLUŽBENIKA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU I EVIDENCIJU PODATAKA O STAMBENIM ZAJEDNICAMA, KAO I NAČINU PODNOŠENJA PODATAKA I DOKUMENATA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA OSTVARENOG UKUPNOG MESEČNOG PRIHODA DOMAĆINSTVA, KAO USLOVA ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU OBAVEZNIH ELEMENATA PROGRAMA OPŠTEG I POSEBNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA SLUŽBENIKA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 29763/07, JOVANOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 49915/08, IGNJATOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA UMETNOSTI UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZA SPORT I FIZIČKU KULTURU UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA UČITELJSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VISOKE EKONOMSKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA, PEĆ SA SEDIŠTEM U LEPOSAVIĆU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE, GNJILANE SA SEDIŠTEM U BUJANOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA, UROŠEVAC SA SEDIŠTEM U LEPOSAVIĆU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA, ZVEČAN ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA I ZELENILO", ZRENJANIN ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKA STAMBENA AGENCIJA", ZRENJANIN ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU OVLAŠĆENIH PREDSTAVNIKA U SKUPŠTINI AKCIONARA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U ČAČKU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U PROKUPLJU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA "DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA KOSOVSKO-POMORAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U GNJILANU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE PRIZREN ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA PREGOVARAČKOG TIMA ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA UMETNOSTI UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZA SPORT I FIZIČKU KULTURU UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA UČITELJSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA VISOKE EKONOMSKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA, PEĆ SA SEDIŠTEM U LEPOSAVIĆU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE, GNJILANE SA SEDIŠTEM U BUJANOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA, UROŠEVAC SA SEDIŠTEM U ZVEČANU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA, ZVEČAN ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG KOMITETA ZA OLAKŠICE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA SRPSKO-RUSKOG HUMANITARNOG CENTRA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA FONDA SOLIDARNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA KOSOVSKO-POMORAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U GNJILANU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU OVLAŠĆENIH PREDSTAVNIKA U SKUPŠTINI AKCIONARA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U ČAČKU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U PROKUPLJU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPKA UNIŠTAVANJA ODUZETIH PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA "DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4564/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4659/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4756/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4758/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • SPISAK OVLAŠĆENIH KONTROLNIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLE I SERTIFIKACIJE U ORGANSKOJ PROIZVODNJI ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)
 • UREDBA O KANCELARIJI NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex