Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 48/2024 od 31.05.2024.)


 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI MALTI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U RIMU
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI MALTI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U RIMU
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KNEŽEVINI MONAKO, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PARIZU
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KNEŽEVINI MONAKO, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PARIZU
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U SAVEZNOJ REPUBLICI NEMAČKOJ
 • ODLUKA O FINANSIRANJU NABAVKE UDŽBENIKA SREDSTVIMA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA ŠKOLSKU 2024/2025. GODINU
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ODLUČIVANJE O UČEŠĆU U FINANSIRANJU PROJEKATA RAZVOJA I UNAPREĐENJA RURALNOG TURIZMA I UGOSTITELJSTVA U REPUBLICI SRBIJI
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG SEIZMOLOŠKOG ZAVODA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA JAVNU I KULTURNU DIPLOMATIJU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU SA NARODNOM REPUBLIKOM KINOM
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU SA NARODNOM REPUBLIKOM KINOM
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE KOMISIJE SA MAĐARSKOM
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE KOMISIJE SA MAĐARSKOM
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA TRGOVINSKU SARADNJU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE UGANDE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU KOPREDSEDAVAJUĆEG, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA ZA ORGANIZACIJU PROMOCIJE REPUBLIKE SRBIJE KROZ PROJEKAT "SRPSKA KUĆA" NA OLIMPIJSKIM IGRAMA U PARIZU 2024. GODINE
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOPREDSEDAVAJUĆEG, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA ZA ORGANIZACIJU PROMOCIJE REPUBLIKE SRBIJE KROZ PROJEKAT "SRPSKA KUĆA" NA OLIMPIJSKIM IGRAMA U PARIZU 2024. GODINE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA KAPITALNE INVESTICIJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA KAPITALNE INVESTICIJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU FINANSIJA
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4604/2024
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4605/2024
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4597/2024
 • REŠENJE O USKLAĐIVANJU PRAVA NA NACIONALNO SPORTSKO PRIZNANJE
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE 18. POJEDINAČNOG SVETSKOG PRVENSTVA ZA GLUVE I NAGLUVE U ŠAHU, U BEOGRADU 2024. GODINE
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-4234/2024
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-4235/2024
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4806/2024
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4808/2024
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4813/2024
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4816/2024
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4820/2024
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4822/2024
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ŠEFA KABINETA PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA ŠEFA KABINETA POTPREDSEDNIKA VLADA I MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU STRATEŠKOG PLANA ZA BORBU PROTIV PREVARA I UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA U POSTUPANJU SA FINANSIJSKIM SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2024–2026. GODINE
 • PRAVILNIK O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM "VAN DOHVATA RUKE" ZA 2024. GODINU
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA PRIMENU MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA UŽ-2006/2022 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-269/2024-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-270/2024-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-271/2024-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-272/2024-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-273/2024-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-274/2024-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-00275/2024-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-00276/2024-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-00277/2024-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-00278/2024-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-00279/2024-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-00280/2024-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-00281/2024-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-00282/2024-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-00283/2024-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-00284/2024-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-285/2024-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-286/2024-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-287/2024-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-288/2024-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-289/2024-01
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-176/2024-01
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-211/2024-01
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-214/2024-01
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-244/2024-01
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-256/2024-01
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-258/2024-01
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-266/2024-01
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-312/2024-01
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-313/2024-01
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-988/2023-01
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1150/2023-01
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1151/2023-01
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1358/2023-01
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA ODVOJENOG RAČUNOVODSTVA I PROVERE VERODOSTOJNOSTI REGULATORNIH IZVEŠTAJA JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0290/22-11
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-46-00-240/2022-08
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-46-00-0426/22-08
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA MART 2024. GODINE
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA I PROVERE IDENTITETA FIZIČKOG LICA KORIŠĆENJEM SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, ADALYA TOBACCO D.O.O. BEOGRAD