Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 48/2023 od 09.06.2023.)

 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI ZA KULTURU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI U OBLIKU NAKNADE ZA OBAVLJANJE USLUGA OD OPŠTEG EKONOMSKOG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • UREDBA O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI KOJA SE DODELJUJE U OBLIKU GARANCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O DRŽAVNOM STRUČNOM ISPITU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • UREDBA O CENOVNIKU ODSTRELA LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ZA LOVNU 2023/2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • NACIONALNA ARHITEKTONSKA STRATEGIJA ZA PERIOD OD 2023. DO 2035. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU CENE SKLADIŠTENJA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE U SKLADIŠTIMA U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U KUMANOVU, REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA KVALITET ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • ODLUKA O DOPUNI I IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MEĐUGENERACIJSKU SARADNJU I SOLIDARNOST ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA I ROMKINJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJE I SPOLJNE TRGOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA KADROVSKE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA PRAVOSUDNE AKADEMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PRAVOSUDNE AKADEMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PROUČAVANJE LEKOVITOG BILJA "DR JOSIF PANČIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PROUČAVANJE LEKOVITOG BILJA "DR JOSIF PANČIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA RUDARSTVO I METALURGIJU BOR ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA RUDARSTVO I METALURGIJU BOR ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PRIMENU NAUKE U POLJOPRIVREDI U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PRIMENU NAUKE U POLJOPRIVREDI U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA – PREDSTAVNIKA VLADE U ODBORU ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UDRUŽENJA POSLODAVACA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U KUMANOVU, REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O DODELI SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ PRIVREDNOG DRUŠTVA "ENERGO-ZELENAˮ D.O.O. INĐIJA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU PO FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "GALOVICA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM CRVENOG KRSTA SRBIJE "PRIPREMA ZA DELOVANJE U NESREĆAMA – OBEZBEĐIVANJE MINIMALNIH HUMANITARNIH POTREBA I PRIMENA UTVRĐENIH STANDARDA U OPREMANJU I OBUCI TIMOVA CRVENOG KRSTA ZA DELOVANJE U NESREĆAMA – 2023. GODINA" ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" SA P.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI REČ "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA LESKOVCA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE ARISTOTELIS, OPŠTINSKE ZAJEDNICE JERISOS, REPUBLIKA GRČKA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5079/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 465-5081/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5084/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4793/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4803/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJE JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4804/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4811/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4794/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4801/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4802/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4805/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4814/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJAVANJEM PRAVA TRAJNE SLUŽBENOSTI PROLAZA I PRIVREMENOG ZAUZEĆA NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA BETON ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE STALAĆ–KRALJEVO NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA 110 KV TS JAGODINA 4 – TS STENJEVAC NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 350-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 350-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 350-3/23 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 350-4/23 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 350-5/23 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 350-6/23 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 350-7/23 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • PRAVILNIK O SPROVOĐENJU I VREDNOVANJU RAZGOVORA SA KANDIDATIMA ZA IZBOR SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA OCENU STRUČNOSTI, OSPOSOBLJENOSTI I DOSTOJNOSTI ZA IZBOR SUDIJE NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI U DRUGI ILI VIŠI SUD I O KRITERIJUMIMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0270/22-11 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA PREDŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • ODLUKA O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • ANEKS 16 UGOVORA O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • UGOVOR O NAPLATI I RASPODELI JEDINSTVENE NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)