Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 48/2021 od 13.05.2021.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA APRIL 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • ODLUKA O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA RAZVOJ I USPOSTAVLJANJE ELEKTRONSKOG SISTEMA EAGRAR ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ZAJEDNIČKE GRUPE ZA UNAPREĐENJE POZICIJE REPUBLIKE SRBIJE NA LISTI SVETSKE BANKE "DOING BUSINESS" ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NEGOTINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-100/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-181/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-183/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-185/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-186/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-187/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-192/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-211/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-218/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-89/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-94/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-245/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE INĐIJA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA PRIJEDOR, REPUBLIKA SRPSKA, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, VRBAS ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA MUZEJA NIKOLE TESLE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOORDINATORA PREGOVARAČKIH KLASTERA KOORDINACIJE ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA APOTEKARSKE USTANOVE KOSOVSKA MITROVICA, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA PEĆ, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA ŠTRPCE, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA KOSOVSKA MITROVICA, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA ZDRAVSTVENOG CENTRA GNJILANE, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA APOTEKARSKE USTANOVE KOSOVSKA MITROVICA, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA PEĆ, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA ŠTRPCE, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA KOSOVSKA MITROVICA, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA ZDRAVSTVENOG CENTRA GNJILANE, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE MEŠOVITE KOMISIJE SA RUMUNIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA ŽRTAVA GENOCIDA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNOG INSTITUTA ZA VEŠTAČKU INTELIGENCIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA GEOGRAFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA RUDARSKO-GEOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA TEHNIČKOG FAKULTETA U BORU UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA TIMA ZA PODRŠKU PREGOVORIMA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ZDRAVSTVENOG CENTRA PEĆ ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE MEŠOVITE KOMISIJE SA RUMUNIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA MUZEJA ŽRTAVA GENOCIDA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KRIMINOLOŠKA I SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I PRIVREDU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA APOTEKARSKE USTANOVE KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA ŠTRPCE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZDRAVSTVENOG CENTRA GNJILANE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA APOTEKARSKE USTANOVE KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA ŠTRPCE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZDRAVSTVENOG CENTRA GNJILANE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE ZA REHABILITACIJU "DR MIROSLAV ZOTOVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA NIKOLE TESLE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA GEOGRAFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA RUDARSKO-GEOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA TEHNIČKOG FAKULTETA U BORU UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 324-1/21 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 324-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 324-3/21 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4132/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4136/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4133/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4134/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4139/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI 05 BROJ 465-4131/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4129/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4135/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4137/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4138/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4248/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • STATUT REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • UPUTSTVO O IZMENI UPUTSTVA O NAČINU PRIMENE OGRANIČENJA ULASKA U REPUBLIKU SRBIJU LICIMA KOJA DOLAZE IZ DRŽAVA ZAHVAĆENIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • UPUTSTVO ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (PREČIŠĆEN TEKST) ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA FORMIRANJE CENA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O PLANU I KRITERIJUMIMA NABAVKI ZA FORMIRANJE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PREKRŠAJNOG SUDA U LAZAREVCU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex