Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 48 od 19.05.2017.)


 • ISPRAVKA UKAZA O DODELI ODLIKOVANJA SRPSKE ZASTAVE PRVOG STEPENA NURBAHU TURARULIJU RUSTEMOVU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017)
 • ISPRAVKA UKAZA O DODELI ODLIKOVANJA SRPSKE ZASTAVE PRVOG STEPENA VLADIMIRU NIKOLAEVIČU ČUŠEVU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017)
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE ROBE DVOSTRUKE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI DOKUMENTACIJE KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ, IZVOZ I TRANZIT OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI RECEPTA ZA VETERINARSKE LEKOVE, KAO I NAČINU IZDAVANJA I PROPISIVANJA VETERINARSKIH LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KREDITNU PODRŠKU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE KONTROLE PLODNOSTI OBRADIVOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA ZIMOVNIKE ZA STRANA I DOMAĆA PLOVILA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 318/15, ŽIVKOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 63113/13, BLAGOJEVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "KOMUNALAC", IRIG ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "MORAVA", SVILAJNAC ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex