Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 47/2021 od 10.05.2021.)


  • STRATEGIJA ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA PREMA ŽENAMA I NASILJA U PORODICI ZA PERIOD 2021–2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2021)
  • UPUTSTVO O IZMENI UPUTSTVA O NAČINU PRIMENE OGRANIČENJA ULASKA U REPUBLIKU SRBIJU LICIMA KOJA DOLAZE IZ DRŽAVA ZAHVAĆENIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2021)
  • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKREDITACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2021)
  • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU DOPINGA U SPORTU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2021)
  • ZAKON O PREDMETIMA OD DRAGOCENIH METALA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2021)
  • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex