Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 47 od 19.06.2018.)


 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2018)
 • UREDBA O SPECIJALNOJ I POSEBNIM JEDINICAMA POLICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM AGENCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZIKA I PISAMA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TERITORIJALNOJ ORGANIZACIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2018)
 • ZAKON O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2018)
 • ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM AGENCIJAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA KOJE JE OSNOVALA REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex