Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 47 od 15.05.2017.)


 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 82. STAV 1. TAČKA 2) ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US I 96/15) ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ALEKSINCU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U DESPOTOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KURŠUMLIJI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U MIONICI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U MLADENOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NEGOTINU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NOVOM PAZARU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U RUMI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U SOMBORU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U STAROJ PAZOVI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U VALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U VELIKOJ PLANI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U VRBASU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ZAJEČARU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U PANČEVU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U PIROTU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU TUŽIOCA ZA RATNE ZLOČINE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU SASTAVA STALNIH DELEGACIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U MEĐUNARODNIM PARLAMENTARNIM INSTITUCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA PROFESORA PRAVNOG FAKULTETA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOG TUŽIOCA U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ČAČKU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PRIVREDNOG APELACIONOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD", VLASOTINCE ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PROIZVOĐAČA DUVANA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI HAITI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U HAVANI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI BAHREIN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U KUVAJTU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI HAITI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U HAVANI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • UPUTSTVO O DODATNIM USLOVIMA ZA SKLADIŠTENJE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE I SREDSTVA OBEZBEĐENJA ZA USKLADIŠTENE OBAVEZNE REZERVE KOD ENERGETSKIH SUBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA UPUTSTVA O DODATNIM USLOVIMA ZA SKLADIŠTENJE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE I SREDSTVA OBEZBEĐENJA ZA USKLADIŠTENE OBAVEZNE REZERVE KOD ENERGETSKIH SUBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex