Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 46/2023 od 07.06.2023.)

  • AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA ZA SUZBIJANJE SIVE EKONOMIJE 2023–2024 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2023)
  • NAREDBA O IZMENI NAREDBE O PREDAJI NEREGISTROVANOG ORUŽJA I MUNICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2023)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2023)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU MERA RANOG OTKRIVANJA I DIJAGNOSTIKE ZARAZNE BOLESTI TRANSMISIVNIH SPONGIOFORMNIH ENCEFALOPATIJA, NAČINU NJIHOVOG SPROVOĐENJA, KAO I MERAMA ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE OVE ZARAZNE BOLESTI ("Sl. glasnik RS", br. 46/2023)
  • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USKLAĐENIH IZNOSA OSTVARENOG UKUPNOG MESEČNOG PRIHODA DOMAĆINSTVA, KAO USLOVA ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2023)
  • STRATEGIJA NISKOUGLJENIČNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2023. DO 2030. GODINE SA PROJEKCIJAMA DO 2050. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2023)
  • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BRZE SAOBRAĆAJNICE IB REDA OD KRAGUJEVCA DO VEZE SA DRŽAVNIM PUTEM IA REDA A5 (E-761) ("Sl. glasnik RS", br. 46/2023)