Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 46 od 26.06.2019.)


 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01995/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01997/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01998/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-02000/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-02001/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-02004/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-02005/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-02006/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-02007/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-02008/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-02009/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-02010/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-02011/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-02012/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-02013/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-02014/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-02015/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1996/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1999/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2002/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2003/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2016/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2017/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2018/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2019/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2020/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2021/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2022/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2023/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2024/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2025/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZMENI PROGRAMA ZA REŠAVANJE PROBLEMATIČNIH KREDITA ZA PERIOD 2018–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA IZGRADNJU TERMOELEKTRANE "KOLUBARA B" ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O OSNIVANJU REPUBLIČKOG SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA O OTVARANJU STALNOG GRANIČNOG PRELAZA ZA MEĐUNARODNI VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ NA AERODROMU "MORAVA" ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-130/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA APRIL 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU SLUŽBENOG ODELA POLJOPRIVREDNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU RADNIH MESTA, ODNOSNO POSLOVA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZBORA ČLANOVA KOMISIJE, PRAVU I VISINI NAKNADE ZA RAD U KOMISIJAMA, USLOVIMA, METODOLOGIJI, NAČINU RADA I ODLUČIVANJA REVIZIONE KOMISIJE I SADRŽAJU IZVEŠTAJA O STRUČNOJ KONTROLI ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENJE DIGITALIZACIJE STOČARSKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • PRAVILNIK O PROTOKOLU POSTUPANJA U USTANOVI U ODGOVORU NA NASILJE, ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU SPROVOĐENJA NEZAVISNE OCENE DOPRINOSA JAVNOG PUTA NASTANKU, ODNOSNO POSLEDICAMA SAOBRAĆAJNE NEZGODE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ZA ŽIVOTINJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0161/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0336/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOST NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA U PARAGLAJDINGU, U NIŠU 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA KVALIFIKACIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG PRVENSTVA U KIK BOKSU, U BEOGRADU 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI STATUTA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU RADNIH MESTA, ODNOSNO POSLOVA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU ŠEFA KABINETA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U KONAKRIJU, REPUBLIKA GVINEJA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U NJUJORKU, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 351-2/19 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 351-3/19 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATAKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 363-1/19 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATAKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 363-2/19 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATAKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 363-3/19 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATAKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 363-4/19 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATAKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 363-5/19 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI OBAVLJAJU PROMET DUVANSKIH PROIZVODA PO POSEBNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O USKLAĐIVANJU PRAVA NA NACIONALNO SPORTSKO PRIZNANJE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6180/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6182/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6004/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6183/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6184/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6186/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5642/2019-1 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6006/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6007/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6185/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6189/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI, 05 BROJ 465-5922/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE, NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "OVČARSKO-KABLARSKA KLISURA" ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex