Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 46 od 13.05.2016.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA APRIL 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • LISTA O IZMENI LISTE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA NA OSNOVU IZDATIH REŠENJA O REGISTRACIJI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNIH POSLANIKA NARODNE SKUPŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA NACIONALNOG PARKA ĐERDAP ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA AKCIONOG PLANA ZA PODIZANJE KAPACITETA U TRGOVINI U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-109/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-110/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-111/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-114/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-126/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-127/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-148/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-157/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-52/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-93/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAVILIMA PONAŠANJA INVESTICIONOG DRUŠTVA PRILIKOM PRUŽANJA USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • PRAVILNIK O LIKVIDNOSTI BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNIČKIM I ORGANIZACIONIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE NA OSNOVU ZAHTEVA PRUŽAOCA MEDIJSKE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • PRAVILNIK O MINIMALNIM USLOVIMA ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE I KRITERIJUMIMA ZA ODLUČIVANJE U POSTUPKU IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE NA OSNOVU SPROVEDENOG JAVNOG KONKURSA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • PRAVILNIK O USTUPANJU NEISKORIŠĆENIH PRAVA JAVNIH MEDIJSKIH SERVISA NA EMITOVANJE RADIJSKIH, TELEVIZIJSKIH I DRUGIH MEDIJSKIH SADRŽAJA OD IZUZETNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0393/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK KOPAONIK" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRENOS PORTFELJA NEŽIVOTNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O OVLAŠĆENJU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O OVLAŠĆENJU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU RUKOVODIOCA SEKTORA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4288/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4291/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4292/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4330/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4346/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4383/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4384/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4385/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4386/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4387/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4388/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4430/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4433/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4435/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4437/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4438/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex