Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 45/2022 od 07.04.2022.)


 • AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2020–2025. GODINE U PERIODU OD 2022. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2022)
 • ISPRAVKA MALOPRODAJNIH CENA DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "PURA VIDA" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 45/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE ROBE DVOSTRUKE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2022)
 • PRAVILNIK O DODACIMA ISHRANI (DIJETETSKI SUPLEMENTI) ("Sl. glasnik RS", br. 45/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA I USLOVIMA ZA UKLJUČIVANJE ZAPOSLENOG U OBUKE ZA POTREBE POSLODAVCA RADI STICANJA DODATNIH ZNANJA I VEŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2022)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA, NAČINU I USLOVIMA ZA STAVLJANJE LEKOVA NA LISTU LEKOVA, ODNOSNO ZA SKIDANJE LEKOVA SA LISTE LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2022)
 • PRAVILNIK O NACIONALNOJ KATEGORIZACIJI NACIONALNIH GRANSKIH SPORTSKIH SAVEZA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2022)
 • PRAVILNIK O STIPENDIRANJU VRHUNSKIH SPORTISTA AMATERA ZA SPORTSKO USAVRŠAVANJE I DODELI NOVČANE POMOĆI VRHUNSKIM SPORTISTIMA SA POSEBNIM ZASLUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2022)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE BILJNOG I MEŠOVITOG POREKLA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PLANA OBRAZOVANJA ODRASLIH U REPUBLICI SRBIJI ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2022)