Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 45 od 21.06.2019.)


 • LISTA BIOCIDNIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR BIOCIDNIH PROIZVODA U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • ODLUKA O LISTI VRSTA RADNJI OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI ZA KOJE SE MORA IZVRŠITI PROCENA UTICAJA NA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI I TRAŽITI MIŠLJENJE POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA FORMIRANJE ELEKTRONSKOG REGISTRA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE PROJEKTA "IZGRADNJA NACIONALNOG FUDBALSKOG STADIONA, SA PRATEĆIM SADRŽAJEM" ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-249/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5149/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • OPŠTI USLOVI MEĐUMESNOG PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O VRSTAMA MERILA KOJA PODLEŽU ZAKONSKOJ KONTROLI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU ELEKTRONSKOG PRENOSA PODATAKA I OBRASCIMA ZA DODELJIVANJE I ELEKTRONSKU RAZMENU PODATAKA ZA IMO JEDINSTVENI IDENTIFIKACIONI BROJ ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • PRAVILNIK O POPUNJAVANJU RADNIH MESTA U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA OPOREZIVANJE PRIHODA PO OSNOVU PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I SADRŽINI PROJEKATA ZA SVE VRSTE GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALPROJEKT", BAČKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "RESAVSKA PEĆINA", DESPOTOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VRBAS-GAS" ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU GASA "INGAS", INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "VODOVOD I KANALIZACIJA", GROCKA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SRPSKOG DELA SRPSKO-MAĐARSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA GRANIČNU KONTROLU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "DUNAV I TISA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE OBAVLJATI REZERVNO SNABDEVANJE PRIRODNIM GASOM KRAJNJIH KUPACA KOJI NEMAJU PRAVO NA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE SNABDEVATI JAVNE SNABDEVAČE PRIRODNIM GASOM ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA INVESTICIONI PLAN UZ PREDLOG MERA ZA REALIZACIJU ZAKUPA U POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O OVLAŠĆENJU ZA ISPITIVANJE OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6199/2019-1 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6318/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE INFRASTRUKTURE KOJA JE U NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O RADU FISKALNOG SAVETA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O RADU KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-542/2019-1 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • ZAKLJUČAK USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-185/2018 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O RADU DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex