Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 45 od 06.05.2016.)


 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • LISTA NAJVAŽNIJIH DOGAĐAJA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA GRAĐANE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU MEĐURESORNOG RADNOG TELA ZA PLANIRANJE, PRAĆENJE I KOORDINACIJU POLITIKA U OBLASTI KONKURENTNOSTI I ZAPOŠLJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA RAVANICA D.O.O. ĆUPRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE PREDLOGA VLADI ZA IZBOR I SPROVOĐENJE MODELA STRATEŠKOG RAZVOJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-59/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-64/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-82/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-84/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-91/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-92/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE LICENCE, PRIVREMENE LICENCE I OBNAVLJANJE LICENCE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA POSTREGISTRACIONE KONTROLE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI OBRAČUN FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI I PRIJATELJSTVU IZMEĐU GRADA BEOGRADA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA BERNA, ŠVAJCARSKA KONFEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE BAČKI PETROVAC, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA KIRCHHEIM UNTER TECK, SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OVLAŠĆENJU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O PONIŠTENJU AKTA O VREDNOVANJU, IZBORU, FINANSIRANJU I PRAĆENJU PROJEKATA IZ PROGRAMA OSNOVNIH ISTRAŽIVANJA I OSNOVNIH USMERENIH ISTRAŽIVANJA ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE I PROGRAMA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ZA PERIOD OD 2016. DO 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU OBAVLJANJA DELATNOSTI IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU GENERALNOG SEKRETARA STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-4284/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-4368/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 294-1/16 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 294-2/16 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 294-3/16 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 294-4/16 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3875/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3876/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4112/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4194/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4249/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4250/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4251/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4253/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4254/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4255/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4360/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4372/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4424/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4425/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4536/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4537/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4538/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4539/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4174/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4197/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4198/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/137 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/283 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2016/302 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA PRIVREDNOG RAZVOJA PODRINJA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-339/2016-1 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex