Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 45 od 22.05.2015.)


 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 54. STAV 1. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 76/05, 100/07 - AUTENTIČNO TUMAČENJE, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 I 99/14) ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "SELEVENJSKE PUSTARE" ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU ZAVODA ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • ODLUKA O PORAVNANJU RAZLIKA IZMEĐU OPRAVDANIH I OSTVARENIH PRIHODA I ODOBRENIH TROŠKOVA OPERATORA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE I O VISINI KURSA DINARA ZA PRERAČUNAVANJE DINARSKIH IZNOSA TAKSI U DEVIZE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6793/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJA ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I DOSTIZANJE STANDARDA KVALITETA KROZ PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRERADU I MARKETING U SEKTORU MLEKA, MESA, VOĆA, POVRĆA I GROŽĐA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • PRAVILNIK O REGISTRACIJI KOLEKTIVNIH UGOVORA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • PRAVILNIK O REJONIZACIJI VINOGRADARSKIH GEOGRAFSKIH PROIZVODNIH PODRUČJA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA IZVOĐENJA OSNOVNIH GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI STATUTA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU "KORIDORI SRBIJE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ZAVRŠNI RAČUN AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA NADZOR U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR TRGOVACA NA VELIKO DUVANSKIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA RADI PRIMENE POSEBNOG POSTUPKA ZA EKSPROPRIJACIJU NA PODRUČJIMA ZAHVAĆENIM ELEMENTARNIM NEPOGODAMA VEĆEG OBIMA, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI HITNE SANACIJE I REKONSTRUKCIJE DALEKOVODA NA TERITORIJAMA OPŠTINA BOR, MAJDANPEK, PETROVAC, ZAJEČAR, BOLJEVAC, SVRLJIG I KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA U LEŽIŠTU "DRAČA", TERITORIJA OPŠTINE REKOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE OBJEKTA VODOZAHVATA U NASELJENOM MESTU MILETIĆEVO, TERITORIJA OPŠTINE PLANDIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI GANI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U ABUDŽI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI GANI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U ABUDŽI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "IZGRADNJA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE" ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex