Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 44/2023 od 31.05.2023.)

 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA FIZIKU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2023)
 • ODLUKA PREDSEDNIKA VLADE 01 BROJ 035-00-9/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2023)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMENAMA I DOPUNAMA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2023)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMENAMA I DOPUNAMA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O CENAMA LABORATORIJSKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2023)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA OČUVANJE ŽIVOTINJSKIH GENETIČKIH RESURSA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA BIBLIOTEKE GRADA BEOGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD OPŠTINE ŽABALJ", ŽABALJ ("Sl. glasnik RS", br. 44/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA", ŽABALJ ("Sl. glasnik RS", br. 44/2023)
 • REŠENJE O ISPRAVCI GREŠKE U ODLUCI O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA POSLOVNE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2023)
 • REŠENJE O NOMINALNIM IZNOSIMA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 44/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI DIREKTORA BIBLIOTEKE GRADA BEOGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 341-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 341-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2023)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2023)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O PLATAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2023)