Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 44 od 21.06.2019.)


  • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA MEĐUNARODNOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2019)
  • ODLUKA O OTKUPU DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA MEĐUNARODNOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU PRE ROKA DOSPEĆA, 05 BROJ 48-6152/2019-1 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2019)
  • ODLUKA O OTKUPU DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA MEĐUNARODNOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU PRE ROKA DOSPEĆA, 05 BROJ 48-6155/2019-1 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2019)
  • STRATEGIJA KONTROLE MALOG I LAKOG ORUŽJA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2019–2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex