Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 44 od 08.06.2018.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. KIF18-2168 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA JULIETA D.O.O. KIF18-2169 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • ODLUKA O IZBORU ČETIRI ČLANA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • ODLUKA O PONIŠTAVANJU ODLUKE O SPROVOĐENJU KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "DOLJEVAC", DOLJEVAC, BROJ 02-65/2018 OD 9. MARTA 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "DOLJEVAC", DOLJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • PRAVILNIK DOPUNAMA PRAVILNIKA O SPORTSKIM GRANAMA I OBLASTIMA SPORTA U REPUBLICI SRBIJI I SPORTSKIM DISCIPLINAMA U OKVIRU SPORTSKIH GRANA I OBLASTI SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU UKLJUČIVANJA U OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE LICA KOJA NISU OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • PRAVILNIK O OBRASCU PRIJAVE ZA DODELU SREDSTAVA PODSTICAJA ZA PRIVLAČENJE DIREKTNIH INVESTICIJA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U ČAČKU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA USTANOVE STUDENTSKO ODMARALIŠTE BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA KULTURE "STUDENTSKI GRAD" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA ZA SARADNJU SA UJEDINJENIM ARAPSKIM EMIRATIMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U LIMI, REPUBLIKA PERU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA MINISTARSTVA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA KULTURE "STUDENTSKI GRAD" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U ČAČKU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE STUDENTSKO ODMARALIŠTE BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR IZVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • UREDBA O NAČINU OSTVARIVANJA ZAŠTITE PODATAKA ZA LEKOVE KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U HUMANOJ MEDICINI I BLIŽIM USLOVIMA ZA PRIHVATANJE REFERENTNOG LEKA U POSTUPKU IZDAVANJA DOZVOLE ZA LEK SA SKRAĆENOM DOKUMENTACIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • ZAKLJUČAK O IZMENI ZAKLJUČKA O IMENOVANJU 24 BROJ 119-10388/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • ZAKLJUČAK O IZMENI ZAKLJUČKA O IMENOVANJU 24 BROJ 119-9860/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIK KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJ, BROJ 4/0-02-427/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • ZAKON O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NARODNOJ BANCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • ZAKON O MEĐUBANKARSKIM NAKNADAMA I POSEBNIM PRAVILIMA POSLOVANJA KOD PLATNIH TRANSAKCIJA NA OSNOVU PLATNIH KARTICA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)
 • ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA KOD UGOVARANJA NA DALJINU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex