Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 43/2024 od 10.05.2024.)


 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00591/2014-03 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-03228/2010-22 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-04198/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-05362/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-1/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-2/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-3/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-4/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-5/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-6/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-7/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-8/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-9/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-10/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-11/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-12/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-13/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-14/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-15/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-16/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-17/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-18/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-19/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-20/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-21/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-22/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-23/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-24/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-25/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-26/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-27/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-28/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-29/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-30/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-31/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-32/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-33/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-34/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-35/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-36/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-37/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-38/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 331-39/24 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • PRAVILNIK O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA U OBLASTI PRUŽANJA MEDIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • PRAVILNIK O ZAŠTITI PRAVA MALOLETNIKA U OBLASTI PRUŽANJA MEDIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠAVANJA OBAVEZA PRUŽALACA MEDIJSKIH USLUGA TOKOM IZBORNE KAMPANJE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • PRAVILNIK O DOSTUPNOSTI PROGRAMSKIH SADRŽAJA OSOBAMA OŠTEĆENOG SLUHA ODNOSNO VIDA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • PRAVILNIK O OBAVEZNIM MERAMA PRUŽALACA USLUGA PLATFORMI ZA RAZMENU VIDEO SADRŽAJA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • PRAVILNIK O NAČINU FORMIRANJA LISTE NAJVAŽNIJIH DOGAĐAJA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA SVE GRAĐANE I OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP DOGAĐAJIMA OD VELIKOG INTERESA ZA JAVNOST ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • PRAVILNIK O SPROVOĐENJU NAGRADNIH TAKMIČENJA U OBLASTI PRUŽANJA MEDIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA SAGLASNOSTI NA AKT O PRENOSU DOZVOLE ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE I POSTUPANJU PO PRIJAVI PROMENE VLASNIČKE STRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • PRAVILNIK O OBAVEZAMA I KRITERIJUMIMA UČEŠĆA EVROPSKIH AUDIO-VIZUELNIH DELA I UDELA SRPSKIH MUZIČKIH DELA U PROGRAMIMA PRUŽALACA MEDIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • PRAVILNIK O VISINI, IZMENI VISINE I NAČINU OBRAČUNAVANJA NAKNADE ZA PRUŽANJE USLUGA IZ NADLEŽNOSTI REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • PRAVILNIK O HITNOM OBAVEŠTAVANJU JAVNOSTI O NESTANKU MALOLETNOG LICA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE NA ZAHTEV ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • PRAVILNIK O VISINI, IZMENI VISINE I NAČINU OBRAČUNAVANJA NAKNADE ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • UPUTSTVO O NAČINU PRIMENE ODREDABA ZAKONA O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA KOJIMA SE UREĐUJE SOPSTVENA PRODUKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA NACIONALNI PARK TARA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • ODLUKA O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA TIPSKIM PRIKLJUČCIMA NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ ("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)