Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 43/2023 od 26.05.2023.)

 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANJU I MLADE U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ODREĐIVANJU KRITERIJUMA ZA DODELU PODSTICAJA RADI PRIVLAČENJA DIREKTNIH ULAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI ZA SANACIJU I RESTRUKTURIRANJE UČESNIKA NA TRŽIŠTU U TEŠKOĆAMA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • UREDBA O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI UČESNICIMA NA TRŽIŠTU KOJI OBAVLJAJU DELATNOST U SEKTORU VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O FINANSIJSKOM DAVANJU POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU BILJNIH KULTURA U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • UREDBA O VRSTAMA PODATAKA, ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA I DRUGIM FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA KOJA DOSTAVLJAJU PODATKE ZA IZRADU NACIONALNOG INVENTARA GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • UREDBA O MODELU UGOVORA O FID-IN TARIFI ZA PRODAJU ELEKTRIČNE ENERGIJE PROIZVEDENE U MIKRO-KOGENERACIJSKOJ JEDINICI ILI MALOJ KOGENERACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU REPUBLIČKE KOMISIJE ZA KAPITALNE INVESTICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PITANJA STAROSTI I STARENJA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RAZMATRANJE ČINJENICA DO KOJIH SE DOŠLO U ISTRAGAMA KOJE SU VOĐENE POVODOM UBISTAVA NOVINARA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA REPUBLIKE VANUATU U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA "NOVI SAD – GAS" D.O.O. ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "SREĆNO" U ĆUPRIJI O OBAVLJANJU DRUGE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD U BEOGRADU, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA DUĐIJANGJEN, PROVINCIJA SEČUAN, NARODNA REPUBLIKA KINA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4575/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4576/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4577/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4578/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4580/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4582/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4596/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4598/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4331/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4480/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4485/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4489/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4493/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4332/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4333/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4334/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4335/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4336/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4482/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4487/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4488/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4491/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O DIPLOMAMA ZA IZUZETAN USPEH U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA OPŠTE BOLNICE VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE "RADISLAV NIKČEVIĆ" U JAGODINI ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE "RADISLAV NIKČEVIĆ" U JAGODINI ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-299/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA VISKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • ODLUKA O IZBORU POTPREDSEDNIKA VISKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKU VIŠEG SUDA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PREKRŠAJNOG SUDA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKU TREĆEG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA OSNOVNOG SUDA U SOMBORU ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE I FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA OSNOVNOG SUDA U BUJANOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-593/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-605/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-618/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-619/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1090/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O PRODUŽENJU STATUSA VRŠITELJKE DUŽNOSTI POMOĆNICE POVERENICE ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • PODATAK O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA MART 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE SPOMENIKA PRIRODE "PARK BUKOVIČKE BANJE" ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, ADALYA TOBACCO D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "TOPLIFIKACIJA“, POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)