Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 43/2022 od 01.04.2022.)


  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KONAČNOG BROJA BIRAČA U REPUBLICI SRBIJI ZA IZBORE ZA NARODNE POSLANIKE I IZBORE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, RASPISANE ZA 3. APRIL 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2022)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD – VALJEVO" VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 43/2022)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLANA – VALJEVO", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 43/2022)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG STAMBENOG PREDUZEĆA "TOPOLA" ("Sl. glasnik RS", br. 43/2022)